INNEHÅLL

Nytt boende för ensamkommande barn

I dag 7 december öppnas ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn på Moforsvillan i Anderstorp.

Boendet har plats för 16 barn och ungdomar i åldern 15-17 år och är ett HVB-hem, hem för vård eller boende. Det drivs av kommunens socialtjänst, inriktat på omvårdnad, stöd och fostran med personal dygnet runt. Boendet tar i första hand emot nyanlända barn men även de barn som tillfälligt placerats på andra boenden i väntan på att kommunen kan ordna permanenta boenden. Förutom att erbjuda boende ser kommunen till att barnen får skolundervisning på samma villkor som andra barn och ungdomar.

- Vår viktigaste uppgift på boendet är att erbjuda barnen ett bra mottagande med trygghet och struktur efter deras flykt från krigets fasor, säger Anders Holmqvist, boendestartare.

Många från Afghanistan

De flesta av de nyanlända barnen kommer ursprungligen från Afghanistan men de har oftast flytt från grannländerna Iran och Syrien där de bott i olika läger. Många är traumatiserade av olika anledningar och har levt i en stor otrygghet, berättar Anders Holmqvist. Det handlar om egna krigsupplevelser, avsked från familj och vänner, och om en farlig, dramatisk resa genom Asien och Europa.

- Att barnen dessutom kommer till en helt ny miljö och ett helt nytt språk gör att vårt arbete är extra viktigt, säger Anders Holmqvist.

Erfarenheten finns redan i kommunen

För dryg tre år sedan öppnades kommunens första boende för ensamkommande barn i Smålandsstenar. Erfarenheterna därifrån ser Anders Holmqvist som mycket värdefulla. Där har även uppslutningen från ideella organisationer och föreningar som bjudit in de nyanlända till olika aktiviteter betytt mycket.

- Jag hoppas att även Anderstorpsborna vill hjälpa till att skapa en gemenskap för barnen och bjuda in dem i samhället, säger Anders Holmqvist.

Vad är ett ensamkommande flyktingbarn?

Ett ensamkommande flyktingbarn är en person som är under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller någon annan medföljande legal vårdnadshavare. Även barn som övergivits av sina föräldrar efter att familjen kommit till Sverige räknas som ensamkommande barn.

Vill du bli god man?

Barn som kommer till Sverige ensamma eller med en släkting men utan sin vårdnadshavare, tilldelas en god man. Uppdraget som god man innebär bland annat att företräda barnet både i personliga och ekonomiska förhållanden. Som att se till att barnet blir inskrivet i skolan och att barnet får hjälp i processen med Migrationsverket. Läs mer om att bli god man.

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-07