Temavecka - Fokus hållbarhet

Den 17-23 oktober anordnas för första gången ”Fokus hållbarhet”. Ta del av olika aktiviteter för ökat samhällsengagemang, god hälsa och bättre livskvalité.

Fokus hållbarhet ersätter Hälsoveckan för att gå mer i linje med vårt arbete för en hållbar utveckling.

Under veckan finns över 40 olika aktiviteter som du kan ta del av. Förutom föreläsningar, seminarier och filmvisningar så anordnas det bland annat mountainbiketräning, språkcaféer och fritt inträde till simhallen.

Syftet med Fokus hållbarhet är att få ett ökat samhällsengagemang, en god hälsa och ökad livskvalitet.

- Vi vill ta till vara på kommunens mångfald och rikta aktiviteterna till alla målgrupper samt skapa nya mötesplatser för våra kommuninvånare, säger Amanda Johansson, projektledare social hållbarhet.

Ta del av hela programmet för temaveckan Fokus hållbarhetPDF

Delar av programmet:

 

Konferens om digitalkultur – hänger vi med i utvecklingen?

Vi lever i en värld där allt mer byts ut mot datorer och digitalisering, vilket i sin tur leder till att kulturen blir mer tillgänglig. Men det är lätt att gå vilse i den digitala djungeln och tro att digitalt är lösning på alla våra problem. Det krävs så klart en mänsklig närvaro för att vara mottaglig för allt, nu kanske mer än någonsin. Vi står med en fot i framtiden och en i historien och frågan är hur vi tar oss framåt på bästa sätt?

Datum: måndagen den 17 oktober
Tid: 09.30-15.30
Plats: Kulturplatån, Glashuset Gislaved, Gislegatan 20
Anmälan sker via e-post till Luis Gonzalez senast den 10 oktober. Konferensen är kostnadsfri, vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Klimatforskning genom tiderna - hur länge har vi vetat om problemet?

Föreläsning med Volker Kelm, Nartuskyddsföreningen Gislaved.

Datum: tisdagen den 17 oktober
Tid: 18.00
Plats: Glashuset Gislaved, Gislegatan 20 
Anmäl dig via e-post till Sonia Denkiewicz eller via telefon 0371 - 815 43

Grismanifestet - en monolog om grisen som rymde

Pjäsen hanldar om en kvinna som försöker hantera sin växande oro för hur vi behandlar vår natur, klimat och miljö. I pjäsen kommer hon på hur hon ska vända sitt missmod till en konstruktiv kraft. Det blir en spännande pjäs där publiken får med sig användbar information om hur man själv kan engagera sig och vilka möjligheter det finns till att påverka och förbättra.

Datum: tisdagen den 17 oktober
Tid: 19.00
Plats: Glashuset Gislaved, Gislegatan 20 
Kostnadsfritt, anmäl dig via e-post till Sonia Denkiewicz eller via telefon 0371 - 815 43

Gillis Herliz föreläser om attityd och mångfald

Kom och lyssna till Gillis Herliz som belyser viktiga ämnen i dagens samhälle på ett träffsäkert och roligt sätt. Gillis Herliz är en av landets mest efterfrågade talare och han är något av en expert på mänskliga möten, relationer och beteenden.

Datum: onsdag den 19 oktober
Tid: 18.00-20.00
Plats: Samlingssalen, Gislaveds Gymnasium, Gislegatan 1 
Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs.

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet "hållbar utveckling" används ofta för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling och brukar beskrivas utifrån tre olika dimensioner:

  • Social - strävan mot att uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Ekonomisk - motverka fattigdom, samt att alla ska ha råd att tillfredställa sina grundläggande behov.
  • Ekologisk - handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och beroende av varandra. 

Det innebär också en samhällsutveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodse sina behov.

Vi arbetar för att så många som möjligt av våra invånare ska kunna inkluderas i allt som sker, oavsett funktionshinder, etnisk bakgrund eller kön. Vi fokuserar på tillgänglighet, jämställdhet och mångfald både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden. Det är en grundsten för oss vid planering och utveckling för en hållbar kommun. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-05