Nominera till arkitekturpriset

Nu kan du vara med och föreslå objekt för nominering till arkitekturpriset 2018.

För fjortonde året i rad delar kommunen ut ett pris för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Arkitekturpriset kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvalitéer och som förskönar vår kommun. Utmärkelsen kan också tilldelas parker och andra anläggningar som bidrar till en vackrare kommun.

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Endast projekt som färdigställts under de senaste två åren har rätt att delta i bedömningen.

Förslag till utmärkelsen skall vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast måndag 8 oktober 2018

Skicka din nominering till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljönämnden
332 80 Gislaved

Eller via E-post: kommunen@gislaved.se

Märk ditt brev / e-post med "Arkitekturpris 2018".

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20