Foto: symbolbilder.se

Ansök om eller nominera till stipendium

Kommunen delar årligen ut ett antal stipendier och priser inom flera olika områden. Nu är det dags att ansöka om eller nominera till miljöstipendium och turismstipendium.

Du kan själv söka stipendierna eller nominera någon annan som du anser har gjort något extra för besöksnäringen eller en insats för miljön i kommunen. Stipendierna delas ut av kommunstyrelsen i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december.

Miljöstipendium

Miljöstipendiet är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövård. Stipendiet kan delas ut till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen.

Sista ansökan / nomineringsdag för miljöstipendium är den 21 november

Turismstipendium

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projekt eller insatser av nyskapande karaktär. Stipendiet kan även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Syftet med priset är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen i kommunen, och visa att besöksnäringen är en viktig del av vår totala näring.

Sista ansökan / nomineringsdag för turismstipendiet är den 12 november

Samlat alla på samma plats

På vår webbplats har vi sammanställt alla stipendier, fonder och  utmärkelser som kommunen delar ut. Kika gärna in där och läs mer om de olika stipendierna och priserna. Där kan du också ansöka själv eller nominera den du tycker ska få någon av utmärkelserna.

Sidan uppdaterades senast: 2018-10-19