Fördjupad Översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult

Nu är förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult ute på granskning.

För den som vill lämna synpunkter finns det möjlighet att göra det fram till och med den 12 juli.

Förslaget är omarbetat efter samråd, som var under sommaren 2017, där Smålandsstenar- och Skeppshultsborna visade ett stort engagemang om den framtida utvecklingen av de båda orterna. De inkomna synpunkterna är nu sammanställda i en samrådsredogörelse och planen är omarbetad. De största förändringarna från samrådsförslaget rör industriområdena, utredningsområden för nya vägar, bostadsområdena samt tydligare riktlinjeområden. Handlingen har också fått en ny struktur med tre plankartor, en vardera för strategi, hänsyn och markanvändning.

– Att den fördjupade översiktsplanen nu är ett steg närmare antagande är ett viktigt steg vi tar tillsammans för de fortsatta utvecklingsmöjligheterna av Smålandsstenar och Skeppshult. Detta ger bra förutsättningar för hela kommunen, menar Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Ta del av planhandlingarna och mer information om hur du skickar din synpunkt

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-05