Vattensituationen i kommunen

Den långvariga torkan har nu påverkat grundvattennivåerna även i de stora grundvattenmagasin som används för den kommunala vattenförsörjning.

Därför råder bevattningsförbud sedan den 7 augusti.

Nivåerna sjunker snabbare än normalt och detta i kombination med att verksamheten i samhället återgår till det normala efter sommarens semestrar gör att bevattningsförbud införs. Läs mer om bevattningsförbudet

Du som har egen brunn

Om din brunn är torr eller håller på att sina, har du möjlighet att kostnadsfritt duscha på följande platser:

  • Gislaved i Gisle Sportcenter under ordinarie öppettider: måndag-fredag 07-20 samt lördag och söndag 11-18.
  • Hestra där föreningen Hestra SSK öppnar upp omklädningsrum/duschrum i deras sporthall Isamon. Den håller öppet måndagar, onsdagar och fredagar mellan 17-19.
  • Burseryd där föreningen Burseryds IF öppar upp anläggningen Granbacken. Inga fasta tider. Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00 som hjälper dig vidare.

Kommunen är tacksam att föreningarna öppnar upp för duschmöjligheterna.

Se över din brunn

Kommunen vill rekommendera dig som har egen brunn som börjat sina eller är torr att snarast se över möjligheten att djupborra den.

Undersök vattenkvalitén

Du som har egen dricksvattenbrunn kan behöva ta ett extra vattenprov för att kontrollera ditt dricksvatten.

Vid långvarig torka kan vattentillgången minska och det kan påverka dricksvattnet i din brunn. I grävda brunnar kan dricksvattennivån påverkas snabbt. I bergborrade brunnar kan dricksvattennivån påverkas antingen snabbt eller efter en längre tid.

Kontrollera dricksvattnets kvalitet eftersom en lägre dricksvattennivå kan leda till en högre koncentration av föroreningar av olika slag. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

Kontakta ett ackrediterat laboratorium, exempelvis Eurofins, SYNLAB eller Svensk vattenanalys, de har särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din brunn måste eventuellt andra ämnen undersökas.

Behöver du råd eller information, kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att få hjälp. Du når dem via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0371-810 00.

Behov av dricksvatten?

Har du behov av dricksvatten, kontakta kommunens kontaktcenter på 0371-810 00 som hjälper dig vidare.

Behov av vatten till djur?

Vi kan erbjuda vatten från ån Nissan till exempelvis djur och toalettspolning. Det erbjuder vi måndag-fredag 8-16 på följande platser:

  • Reningsverket i Smålandsstenar, Hantverksgatan 18, Smålandsstenar
  • Tekniskas förråd, Mårtensgatan 25, Gislaved

För Nissanvatten finns inge begräsning på storleken av kärl eller tunnor.

Behov av betesmark till dina djur?

Kommunen erbjuder även betesmark för lantbrukare och hästägare, se kommunen erbjuder betesmark

Sidan uppdaterades senast: 2018-08-14