Nyhetsarkiv

Här kan du ta del av äldre nyheter från Gislaveds kommun.


 • Rapport från Brysselresan
  Vad hände när representanter från kommunen var i Bryssel för att få större nytta av EU-samarbetet? Läs vår berättelse från resan.

 • Nu sopar vi in våren
  Den 18 mars påbörjades arbetet med att sopa undan grus och sand från våra gator. Måndag 1 april startar den allmänna gatusopningen.

 • Kommunfullmäktige den 28 mars
  Nästa fullmäktigemöte hålls den 28 mars med start klockan 18.30. Mötet kan du följa direkt via länk här på vår webbplats.

 • Besparingar inom socialtjänsten
  Socialnämnden befarar ett ekonomiskt underskott på mellan 15-25 miljoner kronor för 2019. I samband med den ekonomiska uppföljningen i februari gav socialnämnden därför socialförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på besparingar.

 • Stöd för utbyggnad av bredband
  För att påskynda utbyggnaden av fibernät och ge alla invånare möjlighet att ansluta sig till bredband kan föreningar och företag få finansiellt stöd.

 • Föreläsning om biologisk mångfald
  Välkommen måndag 1 april på föreläsning om hur nyttodjur och nyttoväxter kan öka lönsamheten och ge ökad skörd.

 • Markföroreningar i Dalen
  I kvarteret Dalen i Gislaved, vid och kring det som kallas den björkbeväxta kullen, rekommenderar kommunen att invånarna tillsvidare undviker att leka eller rasta hundar då undersökningar visar på markföroreningar.

 • Byggplaner i sommar? Ansök i god tid
  Sommaren innebär ofta nya byggprojekt och i många av dessa fall krävs det ett bygglov.

 • Detaljplansförslag för Åtterås 19:298 och Öreryd 4:7
  Måndag 25 mars informerar vi om planförslaget för Öreryd 4:7 och tisdag 26 mars om planförslaget för del av Åtterås 19:298. Välkommen!

 • Kommunledningens brysselresa
  Det finns ett stort intresse kring kommunledningens resa till Bryssel. Vi är fortsatt övertygade om att det är ett bra val för kommunens utveckling.

 • Tillsammans utvecklar vi kommunens bygder
  Lokalsamtal är en ny satsning där vi gärna vill ta del av era synpunkter om hur bygderna runtom i kommunen kan utvecklas.

 • Lagkrav på e-faktura till kommunen från 1 april
  Från och med 1 april tar vi endast emot e-fakturor enligt nytt lagkrav för kommuner och statliga myndigheter.

Sidan uppdaterades senast: