SERVICEINFORMATION

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet som infördes den 17 juni 2021 för Gislaveds kommun upphör att gälla från och med onsdag den 7 juli 2021 klockan 16:00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster, Länsstyrelsen i Jönköping och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Sidan uppdaterades senast: