Frågor och svar kring coronaviruset för äldre och anhöriga

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som har hemtjänst eller brukar besöka, bor på eller har anhöriga som bor på något av kommunens äldreboenden eller gruppbostad.

Kommer sommarvikarier inom vård- och omsorgsverksamheterna testas för covid-19?

Ja, om de visar symtom. Personal som har symtom ska kontakta sin vårdcentral för provtagning och vara hemma från jobbet tills provsvar kommit.

Provtagning för covid-19 sker enligt riktlinjer från Smittskyddsenheten i Regionen och Folkhälsomyndigheten. För att provtagningsprocessen ska fungera, nu när det tas så mycket prover, är det viktigt att det sker i de steg som systemen i processen hanterar.

Prover ordineras av läkare och tar 24-72 timmar att få svar på. Läkaren ansvarar för att provsvaren följs upp. Prover som tas för covid-19 ger svar på om man just vid provtagningstillfället har en virusinfektion med SARS-CoV-2. Provtagningen ger alltså en ögonblicksbild. Det är fullt möjligt att den provtagne blir infekterad exempelvis nästa dag. För att säkerställa att provtagna individer inte blir smittsamma, skulle de få hållas socialt isolerade för att inte riskera att smittas. Dessa krav är inte realistiska eller genomförbara. Vi kan inte ställa sådana krav varken på personal eller vikarier.

När det gäller antikroppstest mot covid-19 så svarar dessa prov på om man har antikroppar mot covid-19. Dessa test är inte tillgängliga för personal inom kommunal verksamhet än.

Vi är noga med att personal ska vara hemma när de känner sig sjuka, även vid lindriga symtom. Personal i vård och omsorg använder visir i vårdnära kontakter (närmare ansiktet än 1,5 m) hos samtliga vårdtagare. Personalen är även uppdaterade på basala hygienrutiner.

Och viktigast av allt, som gäller vikarier, personal och alla i samhället:

  • Håll avstånd i sociala sammanhang
  • Var hemma när du är sjuk
  • Var noga med handhygienen
  • Undvik folksamlingar
  • Hosta i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun

Om en hyresgäst eller brukare uppvisar coronasymtom, hur hanterar kommunen det?

Vår personal är mycket uppmärksamma på om någon hyresgäst eller brukare har symtom som kan bero på coronaviruset.

I ett sådant fall använder personalen direkt skyddsutrustning och ansvarig sjuksköterska gör en bedömning. Finns det misstanke om att personen kan ha covid-19 kontaktas en läkare som i sin tur ordinerar provtagning.

Får jag vaka över en sjuk anhörig eller ta avsked vid livets slutskede även om det är besöksförbud på kommunens särskilda boenden?

Ja, våra särskilda boenden tillåter att nära anhöriga både vakar och tar avsked av en hyresgäst som bor hos oss. Ring boendet för att komma överens om när du kan komma.

När du som anhörig kommer till boendet får du lämplig skyddsutrustning. Personalen visar hur du ska göra och hjälper till med påklädnad.

En hyresgäst på ett vård- och omsorgsboende har konstaterats smittad med covid-19. Hur arbetar kommunen för att undvika smittspridning?

Den hyresgäst som har covid-19 är isolerad.

Personal som vårdar personen följer de hygienrutiner som gäller.

Eftersom det är besöksförbud på vård- och omsorgsboenden, kan jag träffa min närstående utomhus?

Ja, om alla i sällskapet är friska, håller avstånd mellan varandra och sköter handhygien enligt rekommendation går det bra att träffa din närstående utomhus.

Våra äldreboenden har nu även samtalsskärmar uppsatta utomhus för att möjliggöra säkra och smittfria besök. Läs mer om besök på boende med samtalsskärm.

Kontakta vård- och omsorgsboendet för att bestämma vilken tid personalen ska hjälpa din närstående att komma ut.

Jag är 70+ och har medlemskort på Hälsolyftet, simhallen eller bowlingen. Kan jag frysa mitt kort tills vidare?

Ja. För dig som är över 70 år och uppmanas att undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter finns det möjlighet att frysa ditt medlemskort på Hälsolyftet, Gislebadet och Gisle bowling.

För att frysa ditt medlemskort, hör av dig direkt till Gisle sportcenter som hjälper dig, telefon: 0371-81264.

Kommunens restauranger för äldre är stängda sedan den 6 april. Hur kan jag få hjälp med mat?

Sedan måndagen den 6 april och tills vidare håller samtliga restauranger inom socialförvaltningens verksamheter stängt.

Önskar du hemkörning av mat eller hjälp med handling av frivilligorganisationer, läs mer på sidan för hjälp du kan få i respektive ortöppnas i nytt fönster.

Har du behov av matdistribution under den tillfälliga stängningen? Kontakta biståndsenheten via kontaktcenter. Ring 0371-810 00 eller skicka e-post till kontaktcenter.

Jag har fått ett biståndsbeslut att jag får flytta in på ett vård- och omsorgsboende. Hur fungerar det med inflyttning?

Enhetschefen på det boende där du har fått en plats gör en individuell bedömning om inflyttning kan ske och när. Förutsättningen är att du och de som hjälper dig med flytten är friska. Det är viktigt att inflyttningen planeras väl. I första hand flyttas de personer med störst behov in. Detta görs för att det inte ska röra sig för många människor på boendet, vilket riskerar att föra in smitta.

Jag bor i en trygghetslägenhet intill ett vård- och omsorgsboende. Får jag besöka boendet?

Nej, det får du inte. Besöksförbudet i kommunens vård- och omsorgsboenden gäller alla besök. Även för dig som bor i en trygghetslägenhet.

Jag är 70+ och rekommenderas att inte gå ut och handla. Kan jag få hjälp av hemtjänsten?

Det är behovet av hjälp som styr. Om du i vanliga fall gör inköp på egen hand och kör bil eller kan förflytta dig själv är det i första hand ditt eget ansvar att handla på annat sätt. Kommunen har tagit fram en sammanställning av vilken hjälp med hemhandling du kan få i kommunens orter.

Se sammanställning av vilken hjälp du kan få med hemhandling

Om du inte kan få hem varor på annat sätt, kontakta en biståndshandläggare genom att ringa kontaktcenter, 0371-81 000 för att ansöka om hjälp.

Begränsas antalet personal som besöker brukare i hemtjänsten?

Ja. Vårt ständiga arbete med kontinuitet (så få medarbetare som möjligt som hjälper en och samma brukare) tänker vi på extra mycket nu, för att skydda våra äldre från smittspridning.

Använder personal inom kommunens verksamheter skyddsutrustning i kontakten med brukare?

För att förebygga smittspridning används visir i vårdnära situationer hos alla vårdtagare (när personalen är närmare än 1,5 meter från brukarens ansikte) samt basala hygienrutiner.

När det gäller vårdtagare som uppvisar symtom eller är konstaterat sjuka i covid-19 används skyddsutrustning. Vid vårdnära arbete både visir och munskydd.

Är kommunens träffpunktsaktiviteter för pensionärer öppna som vanligt?

Nej.

För att minska risken för smittspridning kommer alla träffpunktsaktiviteter inom äldreomsorgen hållas stängda från och med måndagen den 16 mars.

Se separat fråga och svar om vad som gäller för restaurangerna som är knutna till våra äldreboende.

Jag har anhöriga som bor på ett äldreboende eller i en gruppbostad. Vad ska jag tänka på?

Kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden samt korttidsenheten för äldre är stängda för besök från och med onsdagen 1 april.

Syftet med beslutet, som tagits av regeringen och gäller landets samtliga äldreboenden är att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka av coronaviruset.

Undantag kan göras av enhetschefen, exempelvis vid vård i livets slut, om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Vad händer om en brukare eller patient konstateras med coronasmitta?

Socialförvaltningen kommer att i dialog med smittskyddsenheten vid regionen genomföra lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterades senast: 2020-07-03