Frågor och svar kring coronaviruset för dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Får ett friskt barn med en sjuk familjemedlem gå till skolan?

Ja, friska barn är välkomna till skolan. I grundskolan är det skolplikt och friska elever ska vara i skolan även om ett syskon eller en vårdnadshavare har symtom som skulle kunna bero på coronaviruset.

Sjuk vårdnadshavare
Om du som vårdnadshavare är sjuk och riskerar att smitta andra får du inte själv lämna eller hämta ditt barn på skolan. Är du osäker, kontakta ditt barns rektor, gärna via menyn Kommunikation i Vklass.

Får ett friskt barn med en sjuk familjemedlem gå till förskolan?

Alla i samhället har ett stort eget ansvar för att hjälpa till att förhindra smittspridningen av coronaviruset. Ett sätt att förhindra den är att hålla ett barn med sjuka familjemedlemmar hemma från förskolan.

Du som vårdnadshavare avgör om det finns risk att ditt barn kan vara smittbärare, utifrån de råd som Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger.

Sjuk vårdnadshavare
Om du som vårdnadshavare är sjuk och riskerar att smitta andra får du inte själv lämna eller hämta ditt barn på förskolan. Är du osäker, kontakta ditt barns rektor, gärna via menyn Kommunikation i Vklass.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om det smittats av sjukdomen.

Barnet ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Om barnet medicinerar ska det fortsätta medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du som vårdnadshavare, bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte hålla ditt barn hemma.

Ta ett samtal om barnets pollenallergi med personalen i samband med att ditt barn kommer tillbaka till förskolan/skolan.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till ditt barns allergi eller om barnet får feber ska du hålla det hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Se filmen från region Jönköpings län som visar hur du skiljer pollenallergi från covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom. Hur gör jag vid hämtning och lämning av mitt friska barn?

Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymtom som riskerar att smitta andra får du inte själv lämna eller hämta ditt barn på förskolan, fritids eller skolan. Är du osäker, kontakta ditt barns rektor, gärna via menyn Kommunikation i Vklass.

Sjukdomssymtom är exempelvis snuva, ont i halsen, muskelvärk, hosta eller feber. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vilka symtom du ska vara uppmärksam på.

Vilka åtgärder gör våra skolor och förskolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver göras på våra skolor och förskolor.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Ska barn som varit utomlands stanna hemma från skolan eller förskolan?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De bedömer att barn och elever som är symtomfria efter besök utomlands kan gå till skola och förskola som vanligt. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Var uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Ring i så fall vårdguiden 1177 och kontakta rektorn.

Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig. Vad kan jag göra?

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från skolan. Får hen det?

I grundskolan är det skolplikt. Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen.

Vilka regler gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På försäkringskassans webbplats kan du läsa om reglerna för vård av barn:

Hur håller jag mig, som vårdnadshavare, uppdaterad för vad som gäller för mitt barns skola eller förskola?

Som vårdnadshavare får du löpande information kring vad som gäller på ditt barns skola eller förskola genom skolplattformen Vklass.

Jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Kan jag få barnomsorg för mina barn om förskolan och grundskolan stänger?

Vi har förberett oss på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronaviruset. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet och det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn, kommer du att få plats på förskola eller fritidshem om det skulle beslutas om en stängning. Är du sammanboende med barnets vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska hen ta hand om barnet.

Information om hur du gör för att anmäla behov av barnomsorg skickas till vårdnadshavare om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut och förtydligat vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga samt vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vilken verksamhet som anses samhällsviktiglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor eller funderingar kring den här bedömningen, kontakta MSB, telefon 0771-240 240.

Kan mitt barn få barnomsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl om förskola och grundskola stänger?

Ja. Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett, oavsett om vårdnadshavaren arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller inte. Information om hur du ansöker om en sådan plats kommer om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-30