Smittläget i socialförvaltningen

Smittläget onsdag 3 mars

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

 • finns det färre än 5 bekräftade fall av covid-19
 • har totalt 28 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
 • har totalt 79 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna kommer tills vidare att uppdateras en gång i veckan.

Allmän smittspridning i samhället

Idag har vi en spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också ständigt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Säkra besök på våra särskilda boenden

Vi är måna om att eventuella besök ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Vi vill att du som besöker en närstående är frisk och utan symptom.

Så här går ett säkert besök till:

 • Ring boendet innan ditt besök för att meddela vilken tid du vill komma.
 • Vid besöket är du frisk och utan symptom.
 • På boendet finns skyddsutrustning i form av visir, förkläde och munskydd. Det är valfritt att använda, men vi erbjuder alla möjligheten.

Besök utanför det särskilda boendet

Hyresgästerna får även lämna boendet och kan åka hem till närstående, förutsatt att alla är friska och utan symptom.

Digitala möten

Använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din närstående. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

Tillsammans hjälps vi åt att följa de allmänna restriktionerna genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.

Bakgrund till vår rapportering

 • Rapporteringen av antalet bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg ges endast på kommunnivå. Våra invånare ska alltid kunna känna förtroende för vården och den kommunala omsorgen, och det viktigaste är att värna om de som finns i våra verksamheter. En uppgift omfattas av sekretess om det inte står helt klart att den enskilde eller närstående inte kan skadas på något sätt. För att inte riskera att uppgifterna kan knytas till en enskild person kommer vi därför inte att gå ner på detaljnivå och vi kommer inte att rapportera antalet om de är färre än 5.
 • Rapporteringen ger en nulägesbild.
 • Vi rapporterar endast antal smittade inom vård och omsorg eftersom det bara är där som brukare testas för covid-19.
 • Vi rapporterar inte antal fall av smittade medarbetare, eller barn och
  elever i förskola och skola. Som anställd, barn eller elev behöver du
  inte berätta om orsaken till din sjukfrånvaro.
 • Antal bekräftat smittade av covid-19 inom vård och omsorg säger
  inget om antalet smittade i kommunen som helhet.
 • Siffrorna kommer att uppdateras varje torsdag, eller vardagen före om torsdagen är en helgdag, tills vidare.

Eventuella undantag

Det kan finnas skäl att göra undantag från vårt förhållningssätt. Exempelvis om en verksamhet efter samråd med smittskyddsläkare behöver stängas under en period. Här behöver behovet av information om påverkan på verksamhet, vägas mot skyddet för den enskilde. Vi kommer även i dessa fall i största mån värna om skyddet för enskilda individer och deras närstående.

Information till anhöriga

Smittade eller misstänkt smittade omfattas av patientsekretess. När det gäller information om att en enskild person är smittad så får den delas med exempelvis anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Om din närstående har lämnat samtycke till att du som anhörig ska få information kommer du alltså att få det.

Sidan uppdaterades senast: 2021-03-03