1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Arbetslöshet

Här hittar du information om hur du går tillväga om du är arbetslös och hur du vill ha stöd för att komma i arbete och få en försörjning.

Arbetssökande

Blir du arbetslös ska du första dagen skriva in dig på arbetsförmedlingen. Det är i första hand arbetsförmedlingen som stödjer dig på vägen till ett jobb men Gislaveds kommun jobbar också med stöd på olika sätt för att arbetslösa ska komma i arbete och få en försörjning.

Du som är arbetslös och erhåller försörjningsstöd ska vara aktivt arbetssökande och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen. Du ska söka alla arbeten som du har erfarenhet av eller utbildning för. Detta avser samtliga arbeten inom pendelavstånd.

Samverkansteam Finnveden kan hjälpa dig som är långtidsarbetssökande

Samverkansteam Finnveden finns till för dig som behöver hjälp i din rehabiliteringsprocess för att kunna delta i ordinarie insatser för att nå målet arbete eller studier. Teamet består av representanter från kommunens arbetsmarknadsenhet, enheten för ekonomiskt bistånd, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Jönköpings Län. Vi erbjuder dig möjlighet till kartläggning, utredning och verksamhet i form av arbetsprövning, aktiviteter med inriktning mot personlig utveckling eller andra aktiviteter av arbetslivsförberedande karaktär.

Syfte med Samverkansteamet

Vårt syfte är att förkorta och förebygga sjukskrivning, förkorta tiden med offentlig försörjning, förebygga passivitet och efter genomförda insatser är målet att du närmat dig arbete eller studier.

Vem kan få hjälp?

Du kan få hjälp av teamet om du har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Du kan också få hjälp om du långtidsarbetslös, långtidssjukskriven eller om du får aktivitetsersättning.

Om du under en längre tid varit beroende av bidrag eller om du tidigare haft ett behov rehabilitering i samverkan.

Om du har mål om att komma i arbete eller studier och är aktivt delaktig i processen.

Om du inte har några medicinska eller sociala hinder som hindrar de arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatserna.

Du bör inte heller ha något aktivt missbruk som kan påverka rehabiliteringsprocessen.

Insatserna vänder sig till dig mellan 18-64 år med åldersgruppen 18-29 är prioriterad.

Om du är intresserad av att vara med behöver din handläggare på kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Regionen skicka en remiss till Samverkansteamet

Du kan också ringa kommunens kontaktcenter och be att bli kopplad till Samverkansteamet.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan