Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 31 januari 2023 - omedelbart justerad

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-31

Paragrafer

13

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-17

Datum då anslaget tas ned

2023-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli

Information om hur man överklagar beslut