Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 20 februari 2023

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-20

Paragrafer

11-18

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-23

Datum då anslaget tas ned

2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen, Gislaved

Information om hur man överklagar beslut