Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 februari 2023

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-23

Datum då anslaget tas ned

2023-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningens kansli

Dokument


Information om hur man överklagar beslut