Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari

Information om anslag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Paragrafer

13-27

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-24

Datum då anslaget tas ned

2023-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut