Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2023

Information om anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-02-23

Paragrafer

18 - 29

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-28

Datum då anslaget tas ned

2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut