Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från socialnämndens sociala utskotts sammanträde den 28 februari 2023,omedelbar justering av §§ 1-5

Information om anslag

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer

1-5

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-28

Datum då anslaget tas ned

2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Dokument

Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill ta del av protokollet.

Information om hur man överklagar beslut