Gislaveds kommun logotyp

Antagande av detaljplan för del av Töråsskolan i Anderstorp

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-01

Datum då anslaget tas ned

2023-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Lämna synpunkter senast

2023-03-22

Dokument


Information om hur man överklagar beslut