Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från socialnämndens sociala utskotts sammanträde den 28 februari, §§ 6-27

Information om anslag

Socialnämndens sociala utskott

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer

6-27

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-02

Datum då anslaget tas ned

2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Dokument

Kontakta kommunens kontaktcenter om du vill ta del av protokollet.

Information om hur man överklagar beslut