Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars 2023

Information om anslag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-08

Paragrafer

48 - 58

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-08

Datum då anslaget tas ned

2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut