Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott 7 mars

Information om anslag

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Paragrafer

6-11

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-09

Datum då anslaget tas ned

2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Information om hur man överklagar beslut