Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 mars 2023

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskotts

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Paragrafer

5-14

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-10

Datum då anslaget tas ned

2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Information om hur man överklagar beslut