Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts möte den 13 mars 2023

Information om anslag

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2023-03-13

Paragrafer

8 - 13

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-14

Datum då anslaget tas ned

2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument

Kontakta kommunen för att ta del av protokollet

Information om hur man överklagar beslut