1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 15 mars 2023

Information om anslag

Arbetsmarknadsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-03-15

Paragrafer

4-7

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-23

Datum då anslaget tas ned

2023-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Information om hur man överklagar beslut