1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-21

Paragrafer

37-38

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-22

Datum då anslaget tas ned

2023-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Information om hur man överklagar beslut