1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 21 mars 2023

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-21

Paragrafer

39 - 50

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-24

Datum då anslaget tas ned

2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens kansli

Dokument


Information om hur man överklagar beslut