1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 april 2023

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-04-03

Paragrafer

15-25

Datum då anslaget sätts upp

2023-04-05

Datum då anslaget tas ned

2023-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen, Gislaved

Information om hur man överklagar beslut