1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 17 april 2023

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-17

Paragrafer

28-41

Datum då anslaget sätts upp

2023-04-20

Datum då anslaget tas ned

2023-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut