1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 17 maj

Information om anslag

Kommunstyrelsens näringsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer

11-13

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-17

Datum då anslaget tas ned

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument

Protokollet från näringsutskottets sammanträde den 17 maj finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.

Information om hur man överklagar beslut