1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj

Information om anslag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Paragrafer

129-144

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-17

Datum då anslaget tas ned

2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut