1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Utbildningsnämndens sammanträde den 16 maj

Information om anslag

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Paragrafer

55-65

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-17

Datum då anslaget tas ned

2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut