1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Samhällsutvecklingsnämndens protokoll 2023-05-22

Information om anslag

Samhällsutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer

42-50

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-24

Datum då anslaget tas ned

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut