1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj

Information om anslag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer

56-68

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut