1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Överförmyndarnämnden GGVV:s sammanträde den 12 maj

Information om anslag

Överförmyndarnämnen GGVV

Sammanträdesdatum

2023-05-12

Paragrafer

42-46

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Värnamo, överförmyndarenheten

Dokument


Information om hur man överklagar beslut