1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Socialnämndens sammanträde den 25 maj - omedelbart justerad

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Paragrafer

64-66

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Dokument

Kontakta kommunen för att ta del av protokollet