1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Upphävande av del av gällande detaljplan "H28 - för Isabergstoppen"

Upphävande av del av gällande detaljplan ”H28 - Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter i Hestra, Gislaveds kommun, Jönköpings län. ISABERGSTOPPEN” är antagen den 22 maj 2023 och beslutet (paragraf §45) finns i protokollet från samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 22 maj 2023, se länk till dokumentet nedan.

Datum då anslaget sätts upp

2023-05-25

Datum då anslaget tas ned

2023-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Överklagan

Lämna överklagan senast den 2023-06-17

Du som lämnade skriftliga synpunkter senast under granskningtiden och inte fick dem tillgodosedda, kan överklaga beslutet. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för dig får du också överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Överklagandet ska vara skriftligt. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga en detaljplan.