Gislaveds kommun logotyp

Sociala utskottets sammanträde den 15 augusti

Information om anslag

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2023-08-15

Paragrafer

149-164

Datum då anslaget sätts upp

2023-08-15

Datum då anslaget tas ned

2023-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Dokument

Kontakta kommunen för att ta del av protokollet

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.