Gislaveds kommun logotyp

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo sammanträde den 12 september

Information om anslag

Bygg- och miljönämnden Gislaved Tranemo

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

101-102

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-18

Datum då anslaget tas ned

2023-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningen, Gislaveds kommun

Dokument


Information om hur man överklagar beslut


Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.