Gislaveds kommun logotyp

Socialnämndens sammanträde den 14 september

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Paragrafer

95-116

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-15

Datum då anslaget tas ned

2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Dokument


Information om hur man överklagar beslut


Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.