Gislaveds kommun logotyp

Socialnämndens sammanträde den 24 oktober

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-10-24

Paragrafer

117-118

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-24

Datum då anslaget tas ned

2023-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, socialförvaltningen

Dokument

Protokoll som gäller sekretessärenden som behandlades på socialnämndens sammanträde den 24 oktober 2023.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefontider

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

09.00-15.00

Onsdag:

09.00-15.00

Torsdag:

09.00-15.00

Fredag:

09.00-15.00

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.