Gislaveds kommun logotyp

Samråd för detaljplan gällande Södra industriområdet

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för del av Åtterås 19:42 med flera i Smålandsstenar som är ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra expansion av befintligt industriområde i södra Smålandsstenar samt möjligliggöra för lösningar som bidrar till trafiksäkra förbindelser till, från och förbi orten. Planen syftar även till att möjliggöra en omlokalisering av Oskarstippens återvinningscentral.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 4 december 2023.

Samrådsmöte

Du som är intresserad av detaljplanen och planprocessen är välkommen till samrådsmöte. Där får du information och möjlighet att ställa frågor.

Tid: den 13 november 2023, kl. 18.30
Plats: Torghuset, Torggatan 1, Smålandsstenar

Ta del av detaljplan

Alla förslag till detaljplan finns på sidan detaljplaner under arbete. Du kan även ta del av förslaget på biblioteket i Gislaved (andra våningen vid läshörnan) och i Torghuset i Smålandsstenar.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen. Kommunen uppmanar dig som fastighetsägare att meddela din hyresgäst och arrendator om samrådet.

Information om anslag

Planenheten

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Överklagan

Du som lämnar skriftliga synpunkter senast under granskningtiden, kan överklaga beslutet. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för dig får du också överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Överklagandet ska vara skriftligt. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga en detaljplan.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefontider

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

09.00-15.00

Onsdag:

09.00-15.00

Torsdag:

09.00-15.00

Fredag:

09.00-15.00

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.