Gislaveds kommun logotyp

Överförmyndarnämnden GGVVs sammanträde den 9 februari

Information om anslag

Överförmyndarnämnden GGVV

Sammanträdesdatum

2024-02-09

Paragrafer

6 - 12

Datum då anslaget sätts upp

2024-02-12

Datum då anslaget tas ned

2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Värnamo kommun

Dokument


Information om hur man överklagar beslut


Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.