bild på arkivmapp

Arkiv, kommunarkiv

Kommunarkivet innehåller kommunens minne. Här finner du handlingar som berättar om Gislaveds kommuns historia samt material från de kommuner som under åren har slagits samman med Gislaveds kommun. Läs mer om kommunens historia.

Både nytt och gammalt

För dig som är intresserad av person-, och lokalhistoria är kommunarkivet en ovärderlig källa. Naturligtvis innehåller kommunarkivet inte bara äldre handlingar utan även handlingar som uppkommer inom våra förvaltningar idag.

I kommunarkivet finner du handlingar som uppkommit inom kommunens nämnder och administrativa organisation samt handlingar från de olika verksamhetsområden som kommunen ska utföra, exempelvis skola, socialtjänst och bygglovhantering. Är du ute efter ett skolbetyg, en klasslista eller ritningar över ditt kvarter är det till kommunarkivet du ska vända dig.

Även arkiv från föreningar

Gislaveds kommunarkiv innehåller även arkiv från olika föreningar och organisationer som verkat i kommunen. Dessa arkiv berättar även de en viktig del av Gislaveds kommuns historia.

Kommunarkivet omfattas av offentlighetsprincipen, vilket ger var och en rätten att ta del av de allmänna handlingar som förvaras i arkivet. Vissa handlingar som bevaras hos kommunarkivet omfattas däremot av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar.

Besök kommunarkivet

Vid besök i kommunarkivet ta kontakt med kommunarkivarien för tidsbokning.

Kostnad för kopiering

Gislaveds kommun har en fastställd kopieringtaxa sedan 2012.

Mer information om den fastställda kopieringstaxan hittar du på följande sida.

Sidan uppdaterades senast: