1. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 december

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  3 december

  Paragrafer

  69-78

  Anslaget publicerades

  5 december

  Anslaget tas ner

  30 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

   

  • Protokollet finns att ta del av hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.
 2. kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 4 december 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 4 december är nu justerat och finns nu att lta del av på komunstyrelsekontoret. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  4 december

  Paragrafer

  43-44

  Anslaget publicerades

  4 december

  Anslaget tas ner

  26 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 4 december finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret
 3. Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott sammanträde den 25 november 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 25 november är nu justerat och finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott

  Sammanträdesdatum

  25 november

  Paragrafer

  7-11

  Anslaget publicerades

  4 december

  Anslaget tas ner

  27 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

  • Protokollet från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott sammanträde den 25 november 2019 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret
 4. Kungörelse om upphävande av fastighetsplan

  Upphävande av fastighetsplan för kvarteret Borgen, Katedern, Liljan och Svanen i Anderstorp, Gislaveds kommun antogs den 22 november 2019.

  Eventuella anmärkningar mot upphävandet av fastighetsplanen ska ha kommit in till bygg- och miljöförvaltningen senast den 13 december. Därefter vinner upphävningen laga kraft.

  Kontakta gärna kommunens kontaktcenter och be att få prata med chefen för kart- och mätenheten för närmare upplysningar.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum

  22 november 2019

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  2019-12-04

  Anslaget tas ner

  2019-12-13

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen


 5. Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019

  Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  12 december

  Paragrafer


  Anslaget publicerades

  2 december

  Anslaget tas ner

  23 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

 6. Protokoll från fastighet- och service nämndens sammanträde 20 november 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 november 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-11-20

  Paragrafer

  106 - 117

  Anslaget publicerades

  2019-12-02

  Anslaget tas ner

  2019-12-27

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


   

 7. Protokoll från socialnämnden den 26 november

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  26 november

  Paragrafer

  141-157

  Anslaget publicerades

  2 december

  Anslaget tas ner

  27 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

 8. Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  21 november

  Paragrafer

  133-146

  Anslaget publicerades

  29 november

  Anslaget tas ner

  23 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

 9. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  27 november

  Paragrafer

  316-334

  Anslaget publicerades

  28 november

  Anslaget tas ner

  20 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

 10. Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 19 november

  Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 19 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bm Utskott Gislaved

  Sammanträdesdatum

  19 november

  Paragrafer

  44-48

  Anslaget publicerades

  26 november

  Anslaget tas ner

  20 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

   

 11. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo den 19 november 2019

  Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 19 november är nu justerat


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  19 november

  Paragrafer

  169-193

  Anslaget publicerades

  26 november

  Anslaget tas ner

  20 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun


 12. Kungörelse upphävande av fastighetsplan

  Upphävande av fastighetsplan för kvarteren Cypressen, Linden och Oxeln i Anderstorp, Gislaveds kommun antogs den 22 november 2019.

  Eventuella anmärkningar mot upphävandet av fastighetsplanen ska ha kommit in till bygg- och miljöförvaltningen senast den 13 december 2019. Därefter vinner upphävandet laga kraft.

  För närmare upplysningar kan ni kontakta vårt kontaktcenter och be att få prata med vår kart- och mätchef.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-11-22

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  2019-11-25

  Anslaget tas ner

  2019-12-14

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen


 13. Kungöresle om Upphävande av fastighetsplan

  Upphävande av fastighetsplan för kvarteren Abborren, Gäddan, Karpen, Laken, Mörten, Rödingen, Sutaren och Torsken i Anderstorp, Gislaveds kommun antogs den 22 november 2019.

  Eventuella anmärkningar mot upphävandet av fastighetsplanen ska ha kommit in till bygg- och miljöförvaltningen senast den 13 december 2019. Därefter vinner upphävandet laga kraft.

  För närmare upplysningar kan ni kontakta vårt kontaktcenter och be att få prata med vår kart- och mätchef.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-11-22

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  2019-11-25

  Anslaget tas ner

  2019-12-14

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen


 14. Protokoll från Kommunfullmäktiges presidium

  Protokoll från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 21 november 2019 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

  .


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktiges presidium

  Sammanträdesdatum

  21 november

  Paragrafer

  20

  Anslaget publicerades

  22 november

  Anslaget tas ner

  16 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

  •  Protokollet från kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 21 november 2019 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.
 15. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 19 november 2019

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 19 november 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämnden

  Sammanträdesdatum

  19 november

  Paragrafer

  133-148

  Anslaget publicerades

  22 november

  Anslaget tas ner

  18 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen

   

 16. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 november

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 november är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  19 november

  Paragrafer

  142-155

  Anslaget publicerades

  21 november

  Anslaget tas ner

  16 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

   

 17. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 20 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  20 november

  Paragrafer

  302-315

  Anslaget publicerades

  21 november

  Anslaget tas ner

  13 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

 18. kommunstyrelsens näringsutskott den 20 november 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 20 november är nu justerat och finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens näringsutskott

  Sammanträdesdatum

  20 november

  Paragrafer

  50-55

  Anslaget publicerades

  21 november

  Anslaget tas ner

  13 december

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskott sammanträde den 20 november 2019 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret
 19. Kungörelse om upphävande av fastighetsplan

  Upphävande av fastighetsplan för kvarter Backsippan, Liljekonvaljen, Lupinen, Näckrosen, Syrenen, Tulpanen och Vallmon i Anderstorp, Gislaveds kommun antogs den 18 november 2019.

  Eventuella anmärkningar mot upphävandet av fastighetsplanen ska ha inkommit till bygg- och miljöförvaltningen senast den 9 december. Därefter vinner upphävandet laga kraft.


  Anslag

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-11-18

  Paragrafer


  Anslaget publicerades

  2019-11-19

  Anslaget tas ner

  2019-12-10

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen


 20. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 29 oktober 2019 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  20191029

  Paragrafer

  128-140

  Anslaget publicerades

  20191031

  Anslaget tas ner

  20191118

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

 21. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2019

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  9 oktober

  Paragrafer

  255-269

  Anslaget publicerades

  10 oktober

  Anslaget tas ner

  1 november

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

   

 22. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 september

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 24 september 2019 finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-09-24

  Paragrafer

  §§ 118-127

  Anslaget publicerades

  2019-10-02

  Anslaget tas ner

  2019-10-28

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

 23. Protokoll från socialnämndens extra sammanträde den 10 september

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnd

  Sammanträdesdatum

  2019-09-10

  Paragrafer

  §116

  Anslaget publicerades

  2019-09-12

  Anslaget tas ner

  2019-10-06

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

 24. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2019-06-26 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-06-26

  Paragrafer

  55-66

  Anslaget publicerades

  2019-06-28


  Anslaget tas ner

  2019-07-22

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

   

 25. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  FAstighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-05-22

  Paragrafer

  46 - 53

  Anslaget publicerades

  2019-05-29

  Anslaget tas ner

  2019-06-24

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 26. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-04-24

  Paragrafer

  37 - 45

  Anslaget publicerades

  2019-05-06

  Anslaget tas ner

  2019-05-29

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 27. Upphävande av eldningsförbud

  Från och med torsdag den 2 maj 2019 kl. 17.00 upphävs eldningsförbudet i Gislaveds kommun.

  För mer information se Gislaveds kommuns webbplats www.gislaved.se eller kontakta kommunens kontaktcenter.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningstjänsten

  Sammanträdesdatum

  (datum)

  Paragrafer

  (Ange paragraf)

  Anslaget publicerades

  2 maj

  Anslaget tas ner

  (datum)

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningens kansli


 28. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 17 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  17 april

  Paragrafer

  89-104

  Anslaget publicerades

  2019-04-18

  Anslaget tas ner

  2019-05-10

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

   

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14