Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Begär rättelse eller radering

Här kan du begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som behandlas i Gislaveds kommun. Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner en blankett som du sedan lämnar in i kommunens kontaktcenter eller skickar med vanlig post till kommunen.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller raderade.

Förtydligande av rättelse och radering

Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

En stor del av kommunens behandlingar av personuppgifter sker med lagstöd av exempelvis myndighetsutövning. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning eller annan laglig grund.

Om det däremot skulle vara så att kommunen behandlar uppgifter om dig som inte stämmer överens med bestämmelserna i dataskyddsförordningen så ska naturligtvis en radering eller rättelse ske utifrån din begäran.

Här kan du begära rättelser eller radering av dina personuppgifter

En stor del av kommunens behandlingar av personuppgifter sker med lagstöd av exempelvis myndighetsutövning. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning eller annan laglig grund.

Om det däremot skulle vara så att kommunen behandlar uppgifter om dig som inte stämmer överens med bestämmelserna i dataskyddsförordningen så ska naturligtvis en radering eller rättelse ske utifrån din begäran.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan