1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Begäran om registerutdrag

Här kan du begära ett registerutdrag som visar hur dina personuppgifter behandlas i Gislaveds kommun. Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner en blankett som du sedan lämnar in i kommunens kontaktcenter eller skickar med vanlig post till kommunens e-post adress.

Enligt dataskyddförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas.

Information om behandling av personuppgifter

För att kommunen skall kunna hantera din begäran måste vi bekräfta din identitet. Du har bara rätt att göra registerutdrag för dig själv eller barn som du är vårdnadshavare för.

Kommunen hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd.

Vilka uppgifter behöver jag lämna?

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan.

Vi sparar dina personuppgifter i 1 år för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Utlämnande av uppgifter och handläggningstid

När du skickat in din begäran via e-tjänsten behandlas ditt ärende och du kan kontakta kommunens kontaktcenter för att följa upp ärendets status.

Har du lämnat in en blankett diarieförs ärendet och hanteras på samma sätt som vid begäran i e-tjänsten.

Vi återkommer till dig med ett registerutdrag, alternativt ett svar med att vi inte har någon information om dig i våra register inom 30 dagar från det att vi mottog din begäran.

Observera att ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter kommer det att skickas med Rekommenderat brev.

  • Registerutdraget kan hämtas i kontaktcenter personligen på kommunhuset. Du behöver kunna legitimera dig med nationellt ID, körkort eller pass.
  • Registerutdraget kan skickas som rekommenderat brev till din folkbokföringsadress.
    Vi återkommer till dig med ett registerutdrag, alternativt ett svar med att vi inte har någon information om dig i våra register inom en månad från det att vi mottog din begäran.

När du fyllt i blanketten kan du antingen scanna in den och maila den via e-post till kommunen@gislaved.se eller så kan du skicka den med vanlig post till:

Gislaveds kommun
Stortorget 1
332 80 Gislaved

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan