Medborgardialog

Vi tycker att det är viktigt att kommunens invånare kan vara med och påverka politiska beslut och därmed kommunens utveckling. Därför arbetar kommunen aktivt med medborgardialog.

Vad innebär medborgardialog?

Medborgardialog innebär att våra politiker och tjänstepersoner aktivt tar kontakt med kommunens invånare för att få reda på vad de tycker och tänker om olika frågor. Till exempel kan vi bjuda in till olika former av möten eller be dig svara på en enkät. Invånarnas ideér, synpunkter och förslag ligger sedan till grund för politiska beslut och/eller åtgärder. Barn och unga är den målgrupp som prioriteras i vårt arbete med medborgardialog.

Lämna förslag och synpunkter via Tyck till

Du kan även själv lämna förslag på frågor som du vill ska diskuteras under dialogaktiviteter. Det gör du genom att använda vårt system för hantering av klagomål och synpunkter "Tyck till" som finns på kommunens webbplats. Via systemet tar vi om hand om din synpunkt/förslag och du får svar på hur vi kommer att hantera ditt ärende. Självklart kan du även kontakta enskilda politiker och tjänstepersoner.

Läs mer om "Tyck till" och om hur du kan lämna förslag.

Handbok för medborgardialog

Hur kommunens politiker och tjänstepersoner ska arbeta med medborgardialog finns beskrivet i handboken "En handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun". Pdf, 2.1 MB.

Sidan uppdaterades senast: