Foto: Symbolbilder

Gymnasiedialogen

Gymnasiedialogen är demokratiberedningens arbete med dialog med elever på Gislaveds gymnasium. Under dialogen lär sig politiker och tjänstepersoner mer om vad elever på gymnasieskolan tycker om frågor som rör dem, och elever på gymnasieskolan lär sig mer om kommunens organisation och verksamhet.

Gymnasiedialogen genomfördes första gången under hösten 2019 och är en dialog med flera syften. Förutom kunskapsutbytet mellan politiker, tjänstepersoner och elever syftar också dialogen till att stärka det demokratiska deltagandet bland ungdomar genom att öka elevernas kunskaper om kommunens organisation och verksamhet.

Gymnasiedialogen genomförs i flera steg. Under det första steget besöker politiker och tjänstepersoner gymnasiet och träffar elever i deras klasser. På träffen får eleverna veta mer om kommunen, samt får de ett ärende, ett ämne, eller en fråga från kommunen. Den här frågan får eleverna sedan arbeta vidare med under några veckor. Därefter genomförs ett nytt besök och en ny dialog med elevernas kunskap och åsikter som grund.

Sidan uppdaterades senast: