Lokalsamtal

Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

Från kommunens sida är det viktigt att alla kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om kommunens verksamhet och att de får möjlighet till medbestämmande, oavsett var du bor i kommunen.

Vi kommer att använda en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Därefter kommer lokalsamtalen att ske i två steg, där först tjänstepersoner och därefter politiker besöker bygden. Under lokalsamtalen kommer vi att tillsammans prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. För att kunna följa upp synpunkter och förslag som kommer upp under kvällen kommer vidare kontakt ske med kontaktpersoner från bygden, kommunen och demokratiberedningen.

Delta på Lokalsamtalen

Delta på Lokalsamtal i Hestra

Lokalsamtalen kommer att genomföras under en period på fyra år, i tio av kommunens mindre bygder.

Med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19 är tidsplaneringen preliminär.

Inför Lokalsamtalen behöver vi er hjälp att besvara ett frågeformulär för att veta hur ni vill utveckla er bygd och kunna förbereda träffarna på bästa sätt.

Enkäten innehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?
‌Titel

År

Bygd

Steg 1

Steg 2

2019

Bosebo/Hällabäck

april

maj


Broaryd

oktober

november

2020

Hestra

februari

mars - inställt


Ås/Tallberga/Sunnaryd

april

maj


Villstad

oktober

november

2021

Skeppshult

februari

mars


Båraryd

april

maj


Reftele

oktober

november

2022

Öreryd

april

maj


Burseryd

oktober

november

 

Lokalsamtalsområden

karta över kommunen och lokalsamtalsområden

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-27