Lokalsamtal

Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

 

Från kommunens sida är det viktigt att alla kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om kommunens verksamhet och att de får möjlighet till medbestämmande, oavsett var du bor i kommunen.

Vi kommer att använda en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Därefter kommer lokalsamtalen att ske i två steg, där först tjänstepersoner och därefter politiker besöker bygden. Under lokalsamtalen kommer vi att tillsammans prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. För att ta detta vidare kommer utvecklingsgrupper bildas under kvällen, med en kontaktperson från Gislaveds kommun som följer upp det som kommer fram.

Delta på Lokalsamtalen

Mer information om och anmälan till Lokalsamtalet i Broaryd.

Lokalsamtalen kommer att genomföras under en period på fyra år, i elva av kommunens mindre bygder.

Inför Lokalsamtalen behöver vi er hjälp att besvara ett frågeformulär för att veta hur ni vill utveckla er bygd och kunna förbereda träffarna på bästa sätt.

Enkäten innehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

År

Bygd

Steg 1

Steg 2

2019

Bosebo/Hällabäck

april

maj


Broaryd

oktober

november

2020

Hestra

februari

mars


Ås/Tallberga

april

maj


Villstad

oktober

november

2021

Skeppshult

februari

mars


Båraryd

april

maj


Reftele

oktober

november

2022

Sunnaryd

februari

mars


Öreryd

april

maj


Burseryd

oktober

november

 

Lokalsamtalsområden

lokalsamtalsområden i kommunen

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-23