bild med två personer i profil där det står Lokalsamtal i mitten

Lokalsamtal

Lokalsamtal är en satsning från kommunen som syftar till att vi ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

Från kommunens sida är det viktigt att alla kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om vår verksamhet och att de får möjlighet till medbestämmande, oavsett var du bor i kommunen.

Vi kommer att använda en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Tjänstepersoner och politiker besöker tillsammans bygden. Under lokalsamtalen kommer vi att tillsammans prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. För att kunna följa upp synpunkter och förslag som kommer upp under kvällen kommer vidare kontakt ske med kontaktpersoner från bygden, kommunen och demokratiberedningen.

Delta på Lokalsamtalen

Lokalsamtalen kommer att genomföras under en period på fyra år, i tio av kommunens mindre bygder.

Inför Lokalsamtalen behöver vi er hjälp att besvara ett frågeformulär för att veta hur ni vill utveckla er bygd och kunna förbereda träffarna på bästa sätt. En sammanfattning av svaren kommer sedan att finnas tillgängliga inför mötet.

Enkäten innehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

Med anledning av spridningen av coronaviruset är tidsplaneringen preliminär. Från och med hösten 2020 har vi även en ny metod där vi har ett lokalsamtal där både tjänstepersoner och politiker deltar.

År

Bygd

Lokalsamtal

2019

Bosebo/Hällabäck

april/maj


Broaryd

oktober/november

2020

Hestra

februari /juni


Ås/Tallberga/Sunnaryd

oktober

2021

Villstad

mars


Skeppshult

maj


Båraryd

september


Reftele

november

2022

Öreryd

februari


Burseryd

april


 

Lokalsamtalsområden

karta över kommunen och lokalsamtalsområden

Sidan uppdaterades senast: